تصویری از اکبر عبدی و دخترش المیرا

کیف پول ماسک بینی