جمله بسیار زیبای دوستت دارم به 24 زبان مختلف دنیا

کیف پول ماسک بینی