عکس: همه ژست های آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان

کیف پول ماسک بینی