با كامران تفتی بازیگر سریال «زیر هشت»

کیف پول ماسک بینی