ثریا بختیاری، پرنسسی با چشمانی زمردین، زیباترین در جهان! ( عکس)

کیف پول ماسک بینی