گران قیمت ترین تلفن همراه به ارزش ۸میلیارد!!

کیف پول ماسک بینی