دسته بندي

ساعت طرح لاو

چراغ خواب موزیکال

…دلیل دوم هم شخصیت ملیحه بود، چرا که با نقش‌های دیگری که بازی کردم خیلی متفاوت بود و دوست داشتم تجربه‌اش کنم. جسارت و غروری… بازیگرها انتخاب می‌شوند بازیگر نقش ملیحه در مجموعه تلویزیونی “خانه بی‌پرنده” روناک یونسی ...


جدیدترین مطالب
موبایلی ها