دسته بندي

ساعت طرح لاو

چراغ خواب موزیکال

کساني که به طرف عقربهاي ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند * كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء میكنند دير منطق را قبول می‌كنند و بيشتر غير منطقی هستند * کسانی كه از خطوط عمودی استفاده میكنند لجاجت ...


جدیدترین مطالب
موبایلی ها